Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

A kedvezményezett neve:

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum

 

A projekt címe:

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

 

A szerződött támogatás összege:

550.000.000 Ft

 

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2020. május 31.

 

A projekt azonosító száma:

GINOP-6.2.3-17-2017-00039

Általános információk

Hírek, események

Dokumentumok, közlemények

Sajtóközlemény

2018.06.19.

Jelen projektünk célja olyan szakmai fejlesztések és tevékenységek megvalósítása, amelyek a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkenését, az alap- és kulcskompetencia- fejlesztési kapacitások erősödését eredményezik. A 30 hónapos időtartamú projektben a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum mind a hat tagintézménye részt vesz. A feladatok ellátását a Centrum szinten létrehozott Projektiroda irányítja, a megvalósításba bevonjuk pedagógusainkat, szakmai munkatársainkat, illetve ahol ez indokolt, külső szakértő partnereket is.

 

A projekt kiemelt célcsoportja a lemorzsolódással veszélyeztetett diákok csoportja.

 

A projekt keretében az egyéni igényeken alapuló képességek és tanulói készségek fejlesztésének érdekében a tanulói összlétszám legalább 5%-ának bevonásával tanulócsoportokat hozunk létre. Ez legalább 132 diák 22 db 4-6 fős tanulócsoportba vonását jelenti. A tanulócsoportok mellett összesen 9 db tehetséggondozó csoportot is létrehozunk.

 

A projekt időtartama alatt várhatóan 97 fő pedagógus továbbképzése valósul meg. A pedagógus-továbbképzések elősegítik pedagógusaink szakmai és módszertani fejlődését, növelik nyitottságukat, rugalmasságukat, befogadókészségüket.

 

Az intézményi szintű helyzetértékelés és cselekvési terv elkészítéséhez és megvalósításának támogatására centrum, illetve tagintézményi szintű szakértői munkacsoportokat alakítunk ki.

 

A projekt megvalósítását végigkíséri az intézkedések és eredmények folyamatos monitoringozása és minőségbiztosítása, mely külső szakmai szakértők biztosításával történik.

 

A projekt keretében egy kollégiumban kerül sor közösségi tér kialakítására, ehhez, illetve a tanulócsoportok létrehozásához eszközök, immateriális javak kerülnek beszerzésre, többek között 2 db Digitális Közösségi Alkotóműhelyt alakítunk ki. E mellett a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók munkáját segítő eszközök beszerzését is tervezzük.

 

A projektbe bevont szakmai közreműködők számára 4 alkalommal szervezünk szakmai workshopot 100-100 fő részvételével.

Sajtóközlemény

2018.06.19.

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum

9700 Szombathely, Nagykar u. 1-3.

E-mail: info@szoszszc.hu

Telefon: +36-94-312-375

OM azonosító: 203063

Felnőttképzési engedély: E-001456/2016